Projekt: PRO REG 2014Głównym celem Projektu PRO REG 2014 było podnoszenie kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Przyroniczego w Poznaniu. Działania w projekcie polegały na przeprowadzeniu wyjazdów studyjnych - praktycznych zajęć rozwijających kompetencje zawodowe studentów, które zostały realizowane w siedzibach potencjalnych pracodawców - jednostkach odpowiedzialnych za kwestie programowania rozwoju terytorialnego.

Zajęcia zostały przeprowadzone w następujących instytucjach:

  • Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  • Starostwo Powiatowe w Poznaniu

  • Urząd Miasta Poznania

  • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

  • Urząd Gminy w Rokietnicy

  • Lokalna Grupa Działania Leader Suchy Las
Kreator www - przetestuj za darmo