MISJA FUNDACJI •   wspieranie edukacji;
 •   otwieranie przed dziećmi, młodzieżą i studentami nowych możliwości i szans na lepsze     
    zdobycie    wiedzy;
 •   upowszechnienie idei pracy w grupach;
 •   edukowanie osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i studentami;
 •   rozpowszechnianie nowatorskich metod nauki z różnymi grupami odbiorców;
 •   profesjonalizm i wysoka jakość działań;
 •   kreatywne, twórcze myślenie;
 •   kierowanie pasją i zaangażowaniem;
 •   doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy;

WIZJA FUNDACJI


    pomoc przedsiębiorców w wsparciu edukacji uzdolnionej młodzieży;
    wolontariat;
    organizowanie i finansowanie seminariów, wykładów, konferencji i warsztatów;
    organizowanie wymian międzynarodowych;
    organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Fundacji i osób z nią współpracujących;
    finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
    prowadzenie działalności wydawniczej;
    współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie      objętym celami Fundacji;
    pomoc w wypełnianiu dokumentów ( o stypendium, Erasmus, nauka pisania CV itp.)
    kursy autoprezentacji;
    organizowanie kiermaszu podręczników;
    organizowanie darmowych wykładów;

.
Kreator www - przetestuj za darmo